Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia archiwalne

2017


Wyjazd studyjny do Budapesztu  15 – 18.06.2017 r.

galeria

Kolejny wyjazd studyjny bibliotekarek i bibliotekarzy powiatu oraz zaprzyjaźnionego Towarzystwa Fotograficznego Ziemi Hrubieszowskiej zaprowadził nas do kraju „bratanków”, by poznać doświadczenia węgierskich bibliotekarzy i organizację Ogólnokrajowej Biblioteki Języków Obcych. Była to też okazja do poznania budapesztańskich zabytków, zakosztowania słynnej madziarskiej kuchni, zaznania leczniczych wpływów  wód termalnych i uczestnictwa w kulturze zaprzyjaźnionego kraju. Zorganizowanie wyjazdu było możliwe, dzięki pomocy
i osobistym kontaktom opiekuna naszego powiatu  z ramienia biblioteki wojewódzkiej – Marcina Furmana.

Országos Idegennyelvű Könyvtár-Ogólnokrajowa Biblioteka Języków Obcych w Budapeszcie jest biblioteką specjalistyczną
i jedną z największych na Węgrzech. Nie ma ona swojego odpowiednika w polskim systemie bibliotecznym, jest unikatowa także w Europie ze względu na profil zbiorów. Gromadzi
i udostępnia dokumenty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i muzyki w 147 językach. Mieści się w samym centrum miasta w zabytkowym budynku przy ulicy Molnar, równoległej do Dunaju. Obecny zewnętrzny wygląd, który biblioteka otrzymała
w latach 60-tych nie zapowiada tego, co znajduje czytelnik po wejściu do środka. Wspaniałe wnętrza, architektura z końca XIX wieku. Biblioteka powstała w 1956 roku i otrzymała nazwę Państwowej Biblioteki im. Gorkiego,a od stycznia 1957 roku mieści się przy ul. Molnar. Podstawę zbioru stanowiły zasoby trzech rosyjskojęzycznych bibliotek, i takie też trafiały do niej pozycje. Dzięki temu obecnie posiada w zbiorach egzemplarze wycofane
z powodu cenzury w ZSRR i wydawane na zachodzie książki rosyjskie. Zmiany polityczne i zmieniające się potrzeby czytelników spowodowały poszerzenie profilu zbiorów. Obecny zasób to ponad 350 tysięcy różnych dokumentów w 147 językach. 80% zbiorów wypożycza się czytelnikom, pozostałe udostępnia na miejscu w czytelniach. Zbiory polskie w Ogólnokrajowej Bibliotece Języków Obcych to ponad 6 tysięcy pozycji oraz 18 prenumerowanych czasopism. Podstawę zbioru polskiego stanowi literatura współczesna, klasyka, wszystkie uznane utwory literackie XX i XIX wieku, najważniejsze pozycje historii literatury
polskiej i historii Polski.
W dziale muzycznym biblioteka posiada między innymi „Dzieła wszystkie” F. Chopina, i najbardziej znane utwory jazzowe, muzykę ludową poszczególnych regionów Polski oraz Kresów. Biblioteka bardzo aktywnie współpracuje z organizacjami wszystkich mniejszości narodowościowych na Węgrzech, które stanowią 10% ludności Węgier. Na mocy Ustawy z 1993 roku działa na Węgrzech 13 Ogólnokrajowych Samorządów Mniejszości, które mają szkoły, szkółki niedzielne, zespoły ludowe, zespoły teatralne, biblioteki. Często jest organizatorem, gospodarzem bądź koordynatorem działań tych organizacji. Pomaga i przekazuje część otrzymanych darów zaprzyjaźnionym instytucjom. Ta współpraca jest też działalnością marketingową biblioteki, która jest przez to bardzo widoczna w środowisku, zarówno w Budapeszcie jak i w całych Węgrzech. Corocznie, 26 września organizowany jest Dzień Języków, w ramach którego, odbywają się koncerty, wystawy, spotkania
z pisarzami, konferencje prezentujące bogactwo różnych kultur. Naszym przewodnikiem i tłumaczem po Ogólnokrajowej Bibliotece Języków Obcych była Pani Maria Békey, osoba odpowiedzialna za polskie zbiory w bibliotece.

Podczas rozmów i dyskusji, okazało się, że bolączki z jakimi borykamy się w naszej codziennej pracy niewiele różnią oba kraje. Problemy adaptacji pomieszczeń, sposoby pozyskiwania zbiorów, wykorzystanie elektronicznych nośników i baz danych, komputeryzacja, praca z czytelnikiem – są bardzo podobne. Zawód bibliotekarza na Węgrzech, tak jak w Polsce, jest mocno sfeminizowany, panowie stanowią zdecydowaną
mniejszość na tej niwie.
W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się nam połączyć pogłębienie wiedzy na temat struktury i funkcjonowania bibliotek węgierskich ze zwiedzaniem pięknych zabytków architektury miasta mostów i secesji – prawobrzeżnej Budy i Óbudy oraz lewobrzeżnego Pesztu. Zwiedziliśmy kolejno: Plac Bohaterów z monumentalnym pomnikiem Millenium, Zamek Vajdahunyad i pomnik Anonymusa, Bazylikę św. Stefana, Basztę Rybacką, Wzgórze Zamkowe, Parlament, Wzgórze Gellerta z Cytadelą i Statuą Wolności, zajrzeliśmy do ulubionej cukierni królowej Elżbiety (Sisi) i nie omieszkaliśmy skorzystać z madziarskich dobrodziejstw natury – kąpieli termalnych, przejechać pierwszym  mostem łączącym Budę
i Peszt, popływać po Dunaju tramwajem rzecznym, a wieczorem zaznać duchowej uczty  w największej scenie teatralnej Węgier, dawnym Teatrze Ludowym a obecnie drugiej scenie węgierskiej opery państwowej – Erkel. Już w drodze powrotnej zajrzeliśmy do Egeru  by zachwycić się neoklasycystyczną bazyliką, drugą co do wielkości na Węgrzech i pospacerować po pchlim targu, a na Słowacji nie mogliśmy na chwilę przystanąć w Koszycach by obejrzeć słynną katedrę i pozachwycać się starówką

Pozostały piękne wspomnienia, i mam nadzieję, że doznane doświadczenia i przeżycia przyczynią się do nawiązania współpracy między bibliotekami oraz  wzbogacenia oferty naszych bibliotek.

ul. 3-go Maja 22-500 Hrubieszów