5 luty 2015 r. – Czytasz co chcesz, jak chcesz i gdzie chcesz !

<< Wydarzenia

5 luty 2015 r. – Czytasz co chcesz, jak chcesz i gdzie chcesz !

Regulamin wypożyczania czytnika e-booków
w Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

1. Czytnik e-booków, może zostać użyczony pełnoletniemu użytkownikowi Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie posiadającemu ważną kartę biblioteczną.
2. Użytkownik otrzymuje jedno z dostępnych urządzeń: Packet Book Basic 2 + przewód USB + etui lub Onyx BOOX Classic + przewód USB + etui
3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
5. Warunkiem użyczenia czytnika jest przedstawienie ważnej karty bibliotecznej założonej na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu oraz podpisanie umowy użyczenia, w której zawarte zostaną dane osobowe użytkownika, adres, nr tel., e-mail.
6. W chwili użyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego urządzenia i kompletności akcesoriów.
7. Użytkownik jest zobowiązany do oddania czytnika w terminie określonym w umowie.
8. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 0,20 zł za dzień.
9. W przypadku braku któregoś z elementów lub jego zniszczenia, poszczególne części zestawu wycenione zostały następująco na dzień 1 stycznia 2015 r.:
czytnik – 300 zł
etui – 60 zł
przewód USB – 20 zł
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika na zasadach określonych w umowie użyczenia.
11. W przypadku uszkodzenia czytnika e-booków, a także w przypadku zniszczenia lub zagubienia akcesoriów przynależnych do czytnika, Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów, bądź koniecznych napraw.
12. Osoba wypożyczająca w przypadku zgubienia lub kradzieży czytnika jest zobowiązana do odkupienia kompletnego urządzenia o tych samych możliwościach lub podobnych w terminie ustalonym z Biblioteką. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką.
13. Użytkownik ma prawo wgrać do pamięci czytnika dowolne e-booki.
14. Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia czytnika użytkownikom uchylającym się od terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, bądź mających niezapłacone kary.
15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu czytnik.
16. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
17. Użytkownik zobowiązuje się nie oddawać czytnika do używania osobom trzecim, zarówno w formie nieodpłatnej, jak i odpłatnej
18. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.
19. Po zwrocie czytnika Biblioteka zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego urządzenia, jego poprawności i kompletności w terminie 48 godzin od daty zwrotu. W przypadku zwrotu urządzenia w piątek sprawdzenie nastąpi w poniedziałek.
20. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisu powszechnie obowiązującego prawa cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ul. 3-go Maja 22-500 Hrubieszów